Zbiór: Lazarety wielkiej wojny

W czasie I wojny światowej całą Europę okryła sieć nie tylko okopów, ale i lazaretów (i wojennych cmentarzy, ale to osobna sprawa). Zbiór prezentuje zarówno zdjęcia pojedyncze, jak i zbiory pomniejsze – m.in. liczący 32 zdjęcia albumik o Kriegslazarett 1. w Brukseli.

Niemcy okupowały Belgię, która stanowiła również ich zaplecze frontowe, w tym zaplecze medyczne. Kriegslazarett 1. Bruessel był nowoczesnym zakładem, leczącym rannych i chorych dowożonych z frontu.