Pałac Dożów w Wenecji, Porta della Carta

P-8259

Zdjęcie 19×24,5 cm na kartonie 20,5×26,5 cm.

Sąsiadująca z murem bazyliki San Marco brama na dziedziniec Pałacu Dożów, wzniesiona w stylu późnego gotyku w latach 1438-1442 przez Giovanniego Bon i jego syna Bartolomeo na polecenie doży Francesco Foscariego, którego posąg zdobił – z figurą lwa św. Marka – część poniżej widocznej na zdjęciu (zniszczony w momencie obalenia Republiki Weneckiej, posąg ten został zrekonstruowany w XIX w.). W tondzie unoszonym przez aniołów widać półpostać św. Marka.

Na rewersie pieczęć poprzedniego właściciela – Franciszka Lilpopa, budowniczego i architekta (autora m.in. Domu Braci Jabłkowskich, Instytu Aerodynamicznego i kompleksu Nazaretanek w Warszawie).