Pałac Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu

P-1387

W głębi Dom Handlowy braci Lesser.