Antoni Sempołowski

P-1695
Miejsce:Europa
Twórca:
Tematyka:Portret

6,5×7 cm    Antoni Sempołowski – Pierwszy kierownik Wydziału Hodowli Roślin  w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach.