Pan Warzeszkiewicz (?)

P-8014

Zważywszy, że atelier zgadza się z sąsiednim zdjęciem Warzeszkiewiczowej, bardzo możliwe, że to faktycznie Warzeszkiewicz.