Pani Schmidt z Chaux-de-Fonds – pomniejszenie

P-10308

Zdjęcie 2×2,5 cm, zapewne odbitka przeznaczona do biżuterii (medalion).