Panny Janina Gwiazdoniówna i Marysia Polkowska

P-8265

7×8 cm