Panorama Monachium

P-1856

Od lewej wieża Alter Peter, dalej wieża dawnego ratusza (zburzona w latach 40. by zrobić miejsce czołgom, potem odbudowana ze zmianami) i sylweta Frauenkirche.