Romana z Ciesielskich i Józef Minkiewiczowie w Irkucku

P-2105

Józef Minkiewicz, mieszczanin z Grodzieńszczyzny, studiował na uniwersytecie w Kijowie, po powstaniu styczniowym więziony w Mohylewie, skazany na 12 (wg innych źródeł – 4) lat katorgi; pracował w sklepie „z towarami warszawskimi” J. Szlenkiera. W 1908 lub 1909 roku popełnił samobójstwo. W Irkucku poślubił Romanę Ciesielską (ur. 1843), córkę zesłańca, Józefa; mieli trójkę dzieci, w tym Witolda, rektora Politechniki Lwowskiej (ur. 1880).