Para z Jekaterynosławia (obecnie Dniepru) – Zenobia Pawłowska?

P-2120

Bronisława Ciesielska, córka Józefa i Wandy z Tymienieckich, poślubiła dra med. Kaliksta Pawłowskiego. Jego brat Józef miał z żoną, Zenobią ze Szczepankiewiczów, córkę Zenobię, która w roku 1900 stawała przed notariuszem w Warszawie jako mieszkanka Jekaterynosławia.