Paryż, fontanna de l’Observatoire

S-1792

Zaproponowana w 1866 jako część Hausmannowskiej osi grand avenue de Luxembourg, rzeźby przedstawiające cztery kontynenty wykonane przez Carpeaux. Budowę przerwała wojna francusko-pruska, fontannę ukończono w 1874 roku.