Paryż, spalony pałac Tuileries i narożnik Luwru

P-984

Pałac spalono w trakcie Komuny Paryskiej w 1871.