Paryż, zbombardowany dziedziniec Ministerstwa Wojny

P-1829

13×18 cm.
Bombardowanie 11 marca 1918; żołnierze odgruzowują dziedziniec.