Pasawa, most kolejowy cesarzowej Elżbiety

P-1857
Miejsce:Pasawa
Twórca:

Zbudowany w 1869, istnieje do dziś, acz mocno uszkodzony (zachowała się tylko jedna z wieżyczek; inne kratownice).