Paul Goldmann III w stylu korporacyjnym

P-10138

Paul Goldmann

nazwa korporacji: Holsatia z Kilonii