Piegus

F-2868
Technika:Ferrotyp
Miejsce:USA
Twórca:
Tematyka:Portret

,