Pielęgniarki z wiedeńskiego szpitala lub lazaretu

P-7097
Miejsce:Wiedeń
Twórca:Hrad Fritz
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe