Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 15

Nr 52(a) – Rozenfeld vel Holender vel Solomon Olender vel Mejer, przestępca polityczny

P-5056
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

5×7,5 cm