Płociczno, katastrofa kolejowa

P-1196
Miejsce:Płociczno
Twórca:
Format:Pocztówkowy

Płociczno 13. XI. [1]924 MGruber

na rewersie:

Wilno
Dyrektor Wydziału Dro-

gowego RP