Pobieranie krwi?

P-3265
Miejsce:Europa
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Po brzegach widać resztki zdjęcia (rodzina w brzezinie), którym zaklejono tę fotografię.