Rocznica 350-lecia powstania Uniwersytetu Wileńskiego i pogrzeb Lelewela

P-1159

Format pocztówkowy przycięty do 9×10,5/7,5 cm

Za trzema dziewczynami w białych czapkach studenckich – Jasia Karpińska w białym berecie, na prawo od niej Marysia Rzewuska (później znana jako Maria Rzeuska).

Wilno

Krewny Marii Rzeuskiej, pan Michał Rzewuski, zidentyfikował wydarzenie – 9 X 1929 roku ulicami Wilna przeszedł, z uczestnictwem najwyższych władz państwowych, w tym prezydenta Mościckiego, wielki kondukt pogrzebowy Joachima Lelewela, którego prochy sprowadzono na Rossę z Paryża. W ten sposób rozpoczęto obchody 350-lecia istnienia Uniwersytetu Stefana Batorego – studentki idą Zamkową i dochodzą do skrzyżowania z ulicą Św. Jańską, mijają kościół Świętych Janów (widać przybudówkę z szyldem L. PERKOWSKI I K. MALINOWSKI, adres ul. Św. Jańska 10, w późniejszym okresie 12 – wg. Książki Adresowej prowadzili działalność w trzech kategoriach: 1. Kościelne wyroby; 2. Kościelnych aparatów pracownie; 3. Jubilerzy) oraz trafostację, wyglądającą jak słup ogłoszeniowy. 10 października odbyły się główne uroczystości jubileuszowe, a dzień później rozpoczął się nowy rok akademicki.