Miejsce:Verdun
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret Wnętrze

W roku 1916 9 Dywizja Piechoty niemieckiej biła się pod Verdun. Autor wysyłał kartki do Lauscha w Turyngii. Następne karty pochodzą z tego samego zbioru.