Podtopiona rue de Bourgogne

PD-9408

Dziś ta część ulicy nazywa się Rue Aristide Briand. Po prawej stronie ciągną się oficyny Palais Bourbon (budynek parlamentu). Po lewej w głębi – budowę kamienicy na rogu rue de l’Universite. Widać ją z innej strony na karcie PD-9583.