Ok. roku 1873 Walerian Twardzicki opuścił swój pierwszy lokal i przeniósł się na ul. Niecałą, a w atelier przy Żabiej zainstalował się Bronisław Marion. Zdjęcie pokazuje okres przejściowy: na starym kartoniku Twardzickiego nabito nową pieczątkę Mariona. Jedno z takich „dwuimiennych” zdjęć datowano na luty 1874 roku.