Kategoria: Twardzicki, Walerian

Walerian (Walery) Twardzicki (1838-1907) — właściciel atelier w skrzydle Pałacu Błękitnego (Zamoyskich) przy ul. Żabiej 4 w latach 1866-[?], następnie przy ul. Niecałej 12 w latach [1879-?], i przy ul. Nowy Świat 46 w latach 1900-1907.