Pogrzeb Aleksandra Brodzikowskiego

P-4148
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe
Zbiór:

chyba  [dopisek: takpogrzeb Aleksandra Brodzikowskiego
w 1936 lub 1937 roku ? we Włocławku?

Aleksander Brodzikowski (ur. 1853), pochodzący z warszawskiej Pragi tokarz i kupiec, od roku 1897 był właścicielem restauracji w Hotelu Polskim we Włocławku. Zmarł 23 V 1936 roku, ale – wedle informacji przysłanej przez krewnych – został pochowany w Warszawie na Powązkach, nie we Włocławku (we Włocławku natomiast pogrzebano jego syna Stefana, współzałożyciela Księgarni Kujawskiej). Podpisany na awersie Kostek to zapewne brat zmarłego, Konstanty Brodzikowski, ur. 1874. Na wózku zapewne wdowa, Stefania z d. Jarzyna, która zmarła w sierpniu roku następnego.