Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe
Zbiór:

Rosja?