Pokój mieszkania Goldmannów w Brzegu (?) II

P-10186
Miejsce:Brzeg
Twórca:

Zdjęcie 16×22,5 cm na kartonie 18×23,5 cm.