Zakole Sanu pod wsią Skopów

P-3749
Miejsce:Skopów
Twórca:
Tematyka:Pejzaż

7×10 cm