Policjanci przy Quai de Montebello

PD-9574

Zdjęcie z wylotu rue Maître-Albert – kadr po prawej odcina Sekwanę i sylwetę Notre Dame.