Pomnik dłuta Raucha stanął przy Unter den Linden w latach 1840-1851. II wojnę światową przetrwał bez zniszczeń dzięki obłożeniu konstrukcją betonową. Miał zostać przeniesiony do Poczdamu, ale, uszkodzony przez złomiarzy, trafił do magazynu. Złożony w 1962 przed pałacem Charlottenhof, w 1980 przeniesiony w pobliże dawnego miejsca, w latach 1997-2000 poddany gruntownej renowacji i przesunięty o 6 metrów na poprzednią lokalizację.