Portret Torquata Tassa (wg Pietro Erminiego)

P-11834
Miejsce:Europa
Twórca:
Tematyka:Portret Sztuka

Wielki poeta włoskiego renesansu na rycinie Pietro Erminiego (1774-1850).