Posągi feldmarszałków Bluchera, Gneisenaua i Yorcka

P-3359

Pomniki Bluchera,
Yor[c]ka i Gneisenaua
Berlin
7 sie[rpnia 18]73

Pomniki feldmarszałków z wojen napoleońskich dłuta Raucha stanęły w roku 1855 wzdłuż Unter den Linden jako część „drogi triumfalnej”. Uszkodzone w czasie II wojny światowej, zostały częściowo zrekonstruowane i do dziś stoją w parczku między Operą a pałacem Następców Tronu. W tle widoczny budynek Zbrojowni (Zeughaus).