Postaci na drodze

P-1202

7×10 cm

Droga koło Mokows[?]
Kostkowo Pomorze
1925 r.