Potulny wnuk Hans i wściekły piżmowiec

P-3517
Miejsce:Odry
Twórca:Berger Anton
Format:Promenade
Tematyka:Portret

Mojej kochanej, dobrej
Babce od jej 
wdzięcznego wnuka
Hansa
9./IX. 1902.