Powodzianie na Rue Moreau

PD-10597

Wydawca A.H.K. (Katz z Rueil). Pocztówka będąca odbitką fotograficzną, a nie wydrukiem.