Powrót z kortu tennisowego

P-8268

5,5×5,5 cm

Inż. Karczewski, Myszka Gwiazdoniówna, Majka Matusińska.