"Gazeta Śledcza" 25 IX 1937
"Gazeta Śledcza" 30 VI 1937

(poza numeracją 18) – Zwłoki spod Stanisławowa

P-6434
Miejsce:Stanisławów
Twórca:
Tematyka:Portret

6,5×9 cm