(poza numeracją 67) – Nikołaj Skoblin, agent NKWD

P-6483
Miejsce:Europa
Twórca:
Tematyka:Portret

6×9 cm

Nikołaj Władymirowicz Skoblin (1892-1938?) był generałem carskiej armii w czasie rewolucji (u Korniłowa), następnie działaczem emigracyjnym Rosyjskiego Związku Ogólnowojskowego (w Bułgarii i Paryżu). Wspólnie z żoną przeszli na stronę bolszewików i byli agentami NKWD, infiltrującymi RZO. Był kluczową osobą produkującą fałszywki na Tuchaczewskiego – zginął zapewne w Hiszpanii, usunięty przez NKWD.

Jego sprawa była wykorzystana przez Nabokova w opowiadaniu „The Assistant Producer”.