Pracownia rzeźbiarska w Wilnie

P-1154
Miejsce:Wilno
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe

Wilno – marzec 1934 r.
Pracownia rzeźbiarza Litwina
Studenci Wydziału Sztuk Pięknych Uniw[ersytetu]
im[ienia] Stef[ana] Batorego w Wilnie