Pradziadkowie ze Starlinge…? Weymann, M. Schmiljan

Rodzice matki matki Margarethe z Leederów Schmiljan.