Proboszcz Józef Data (?)

-

Ks. Józef Data (jeśli to właściwy podpis) był w latach 1877-1912 proboszczem w Strachocinie pod Sanokiem.