Prokuracja Stara i Wieża Zegarowa, Wenecja

S-3348