Prorok Ezechiel, sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej, Michał Anioł

P-649
Miejsce:Europa
Twórca:
Tematyka:Sztuka
Zbiór: