Prorok Zachariasz, sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej, Michał Anioł

P-648
Miejsce:Europa
Twórca:
Tematyka:Sztuka
Zbiór: