Prusko-austriackie rozmowy pokojowe w Mikulovie (1866)

P-9240
Miejsce:Niemcy
Twórca:
Tematyka:Grupowe Sztuka

Drzeworyt wykonany z rysunku Eichlera.

26 lipca 1866 ogłoszono rozejm w wojnie prusko-austriackiej, uzgodniony w Nikolsburgu (dzisiejszym Mikulovie), a niecały miesiąc później podpisano pokój w Pradze.

W centrum stoi Bismarck, na prawo od niego siedzi król Prus Wilhelm I (którego tam nie było), dalej reprezentanci Austrii: hrabiowie Alajos Karolyi (ambasador w Prusach) i minister spraw zagranicznych Alexander von Mensdorff-Pouilly. Na lewo od Bismarcka siedzi Helmut von Moltke, szef pruskiego sztabu, a stoją włoski generał (sojusznik Prus) Luigi Frederico Menabrea (wątpliwe, zważywszy, że nie miał takiej brody) i  przy samym brzegu hrabia Vincent Benedetti, ambasador francuski w Prusach. Siedzą tyłem do widza od lewej baron Karl von Werther, ambasador pruski we Francji, postać nieznana i gen. August von Degenfeld-Schonburg, były austriacki minister wojny.