Przebrane za zakonnice

P-1208

Kostkowo 
Piwnice w nadleśnictwie – My w strojach za-
konnic. Druga – Buba Mły-
narczykówna

pierwsza Jasia Karpiń[sk]a
II – Buba –
III – IrkaKarpińskia
IV – Gienia Karpińska