Przed domem afrykańskim

P-3092

4×6 cm

1937 Paryż
Wystawa kolonialna