Zbiór: Na wystawie kolonialnej w Paryżu

W roku 1937 pewna Polka odwiedziła Paryż i wystawę kolonialną, na której dziwowała się temu, co „egzotyczne”.

Jest pewien problem z datą – otóż Wystawa Kolonialna odbyła się w Paryżu w roku 1931, na zdjęciach natomiast widać z pewnością Wystawę Światową w roku 1937 (co można poznać po monumentalnej rzeźbie Wiery Muchiny: „Robotniku i kołchoźnicy”). Widać turystka z Polski nieco się pomyliła, opisując fotografie.