Przed dworem w Bobestiach/Bobowcach pod Storożyńcem

P-7440

Bobeschti 1916
Ze zbioru trzech zdjęć związanych z rodziną Wołczyńskich z Budyńca na Bukowinie (P-7440 – P-7442)